Hiệu trưởng

Trần Thị Thanh Thủy
Trần Thị Thanh Thủy

Ngày sinh: 4/10/1977

Mầm non Phú Cường B

Địa chỉ: Phú Cường- Sóc Sơn- Hà Nội

Điện thoại: 0973154521

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thu Hường